Wsparcie z projektów i programów Unii Europejskiej

  • Korzystanie z przestrzeni biurowej przy ulicy Nawojowskiej 4 w Nowym Sączu

Udzielone wsparcie w ramach korzystania z infrastruktury Inkubatora Ekonomii Społecznej zlokalizowanego w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 4 odbywa się w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w partnerstwie z:

a)Fundacją Rozwoju Regionalnego Rabka,

b)Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych,

c)Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego,

d)Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus

 

 

Logotypy MOWES