Zapraszamy do zapoznania się ze statutem Fundacji Edukacji Empatii Rozwoju „FEER”. Statut jest najważniejszym dokumentem regulującym działalność Fundacji- to on określa cele statutowe, ich realizację, a także sposób zarządzania.

 Pobierz statut Fundacji

Pamiętaj również, że aktualny odpis znajduje się na stronie Krajowego Rejestru Sądowego, po podaniu numeru KRS:0000779281.