Czas na zgłaszanie prac w konkursie „NIBY TROCHĘ INNI, A JEDNAK TACY SAMI” dobiegł końca. Do 31 stycznia otrzymaliśmy ponad 50 prac, z których 29 spełniło wymogi formalne i będzie ocenione przez Komisję Konkursową. Laureatów poznamy już 15 lutego.

W skład Komisji oceniającej nadesłane prace wchodzą:

  • Pan Ziemowit Gil – osoba niepełnosprawna, Prezes Zarządu Fundacji FEER,
  • Pani Julia Szklanny – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, socjoterapeuta,
  • Pani Joanna Białota – oligofrenopedagog, na co dzień pracuję w jednym z podkrakowskich przedszkoli.